Modificari in structura anului scolar 2014-2015

Modificari in structura anului scolar 2014-2015
Modificari in structura anului scolar 2014-2015

Anul şcolar 2014-2015 va avea 177 de zile de cursuri şi 34 de zile de vacanţă, fără cele din vacanţa de vară, potrivit structurii aprobate printr-un ordin al ministrului Educaţiei care a fost publicat în Monitorul Oficial.

Conform calendarului, anul şcolar 2014-2015 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Excepţie fac clasele terminale din învăţământul liceal, pentru care anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare, se arată în ordinal emis de ministrul Educației.

Semestrul I va avea cursuri în perioadele luni 15 septembrie – vineri 19 decembrie și luni 5 ianuarie – vineri 30 ianuarie. În perioada 1 – 9 noiembrie, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță.Vacanța de iarnă va începe sambata pe 20 decembrie și se va încheia pe 4 ianuarie, iar cea intersemestriala va fi între 31 ianuarie și 8 februarie.

Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, cu vacanța de primavară, programată în perioada 11-19 aprilie. Cursurile se vor relua pe 20 aprilie, anul școlar urmând să se încheie pe 19 iunie. Vacanța de vară de dinaintea anului școlar 2015-2016 va fi între 20 iunie și 13 septembrie 2015.

Conform aceluiași proiect de calendar, săptămâna 6–10 aprilie din semestrul II va fi dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Tezele din semestrul I al anului scolar 2014-2015 se sustin, de regula, pana la 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, pana la 22 mai 2015.

Exit mobile version