Modificări aduse formularului informativ 205

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor, plătitori de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, precum şi ale intermediarilor, rezidenţi fiscali români, că,  urmare a modificărilor şi completărilor aduse Codului fiscal, a fost aprobat noul model al formularului 205 “ Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi căştigurile/pierderile din investiţii , pe beneficiari de venit” . Acest formular se utilizează pentru declararea, pe fiecare beneficiar de venit, a impozitului aferent veniturilor cu regim de reţinere la sursă, precum şi a câştigurilor/pierderilor din investiţii, realizate începând cu anul 2022.

În cazul veniturilor din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligaţia completării şi depunerii formularului 205, ci a formularului 112 “ Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Declaraţia se depune şi de intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români, pentru câştigurile/pierderile realizate din România şi/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, definit potrivit legii, cu excepţia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

Formularul 205 se completează şi se depune anual, astfel:

  1. până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
  2.  ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 105 şi 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X“ în căsuţa prevăzută în acest scop.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro  şi se completează cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziţia contribuabililor, în mod gratuit, accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/205.html

Exit mobile version