Modalităţi pentru depunerea formularului 230

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor persoane fizice că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune până la data de 25 mai 2023, inclusiv, folosind următoarele modalităţi:

♦ prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV), secţiunea Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF, accesând link-ul – https://formularespv-pf.anaf.ro/  ;

♦ prin poştă cu confirmare de primire;

♦ direct la registratura organului fiscal competent (în raza căruia îşi are domiciliul contribuabilulu);

♦ opţional, cererea se poate depune la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte aceste cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite organului fiscal competent, utilizând doar mijloacele electronice de transmitere la distanţă, formularul “Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.

Originalul formularului 230, in format de hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi va fi pus la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

Formularul 230 se poate descărca de pe site-ul www.anaf.ro, accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D230_v1.0.6_20012023.pdf

Exit mobile version