Ministrul Sănătății a semnat ordinul de înființare a Secției Clinice Chirurgie Generală I la Spitalul Județean de Urgență Brăila

Ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a semnat Ordinul nr. 2287/27.07.2022 de înființare a Secției Clinice Chirurgie Generală I la Spitalul Județean de Urgență Brăila. Este un pas mare către clasificarea superioară a spitalului – clinc de urgență. Asta înseamnă o finanțare mai bună de la Casa de Asigurări de Sănătate si medici rezidenți mai mulți în spital.

Conform Legii Sănătății, spitalul care deține o secție clinică devine Spital Clinic Județean de Urgență. Schimbarea oficială a denumirii o va face Consiliul Județean Brăila, cu avizul Ministerului Sănătății.       

Potrivit Ordinului nr. 2287, semnat de Ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rafila, miercuri, 27 iulie a.c. privind înființarea Secției Clinice Chirurgie Generală I la Spitalul Județean de Urgență Brăila, pentru emiterea deciziei, s-au avut în vedere, printre altele: solicitarea Universității „Dunărea de Jos” Galați, avizul Ministerului Educației, Hotărârea CA și a Senatului Univ. „Dunărea de Jos” (toate emise încă din luna februarie a.c.), Hotărârea CA al Spitalului Clinic Jud. de Urgență Brăila, avizul Consiliului Județean Brăila, dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătății și dispozițiile Ordinului comun al MSP – MECT din 2007 privind colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical.

Transformarea SJU în spital clinic este un lucru foarte important, în primul rând, pentru finanțarea spitalului, dar și la partea de personal medical. Spitalul este acreditat pentru pregătirea rezidenților, iar cu această ocazie pot veni medici rezidenți de la mai multe specializări să-și facă aici stagiile de practică și modulele aferente. Spitalul Clinic reprezintă un ajutor pentru atragerea de personal pe partea medicală și se va modifica și tariful pe caz la normele cu Contractul cadru, și astfel va primi bani mai mulți de la Casa de Asigurări de Sănătate.

Exit mobile version