Ministerul Finanţelor anunţă că Programul TEZAUR continuă şi în luna noiembrie 2021

Ministerul Finanțelor emite, începând de luni, 01 noiembrie 2021, noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 şi 5 ani și dobânzi de 3,75%, 4,25% şi  4,65%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Veniturile obţinute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.ro (secțiunea Datorie publică),www.posta-romana.ro.

Exit mobile version