Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, a fost aprobată prin ordin de ministru

viorel botea

Inspectorul școlar general Viorel Botea a declarat că a fost aprobat prin ordin al ministrului metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.

Viorel Botea a declarat că în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19, s-au realizat câteva modificări ale metodologiei de mobilitate a personalului didactic. Astfel, proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020.

”O altă modificare, în cadrul metodologiei, constă în faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line. Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de  către inspectoratele școlare județene. Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare județene, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților” a precizat Viorel Botea.

Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notei obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte). Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim „plata cu ora”.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

Exit mobile version