Actualitate

Măsuri de siguranță în sălile de judecată

Măsuri de siguranță în sălile de judecată

Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei pe perioada stării de alertă, Colegiul de conducere al Judecătoriei Brăila stabileşte că se vor pune în aplicare si se vor respecta măsurile dispuse prin ordinul nr.16 din 13 mai 2020 emis de Președintele Curții de Apel Galați.

Astfel, programul de lucru cu publicul în arhivă/registratură se va desfășura de luni până joi, între orele 09,00-12,00. În incinta arhivei va fi permis accesul a maximum 3 persoane concomitent, urmând ca la intrarea în instanţă să se înmâneze solicitantului un bon de ordine pe care îl va restitui grefierului-arhivar;

Avocaţii, experţii, interpreţi vor avea prioritate în ceea ce priveşte studierea dosarelor. Timpul de studiere al dosarelor se limitează la 10 minute din momentul punerii la dispoziţie a dosarului. Cererile adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice, arhivelor şi registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), poştă sau servicii de curierat, iar răspunsul compartimentului va fi, de regulă, scanat şi transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu se transmite răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înştiinţat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poştă.

Cererile de chemare în judecată se vor transmite exclusiv prin poştă/poştă electronică/fax, la biroul primire cereri nefiind permis accesul publicului având în vedere dimensiunile reduse ale acestuia; Prin excepţie, se va permite accesul la biroul de primire cereri doar pentru justiţiabilii care solicită emiterea ordinului de protecţie.

În interiorul sediilor instanţelor, purtarea măştii de protecţie facială de către toate persoanele din afara instituţiei, inclusiv de către avocaţi, este obligatorie, atât în afara cât şi înăuntrul sălilor de judecată. Se recomandă purtarea măştii de către judecători şi grefieri atât în timpul şedinţei de judecată cât şi în cursul deplasării în instanţă.

Pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, instanţele şi completurile de judecată vor putea stabili măsuri precum: preschimbarea anumitor termene judecată, limitarea numărului de dosare pe şedinţă, mărirea numărului de şedinţe de judecată, intercalarea dosarelor care se judecă cu citarea părţilor cu dosare care se judecă fără citarea părţilor, pauze de aerisire periodică a sălii de şedinţă, modificarea datei recomandate ori a termenului de fixare a primului termen de judecată în materie civilă.

Se vor stabili intervalele orare pentru judecarea câte unui lot de dosare,  ora de strigare a cauzei urmând a fi menţionată pe citaţiile emise. Ședinţele de judecată se desfăşoară începând cu ora 09:00, iar în cazuri excepţionale, ca de exemplu audierea prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate, acestea se pot desfăşura începând cu ora 08:30.

Vor fi avute în vedere recomandările Secţiei pentru Judecători a CSM în ce priveşte condiţiile de lăsare a cauzei la a doua strigare, prezenţa grefierului în sala de şedinţă cu minim 10 minute înainte de începerea şedinţei, punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare, suspendarea şedinţei de judecată şi celelalte prevederi referitoare la modul de desfăşurare a şedinţelor de judecată.

Publicul este îndrumat să consulte dosarele instanţelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet, instrucţiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice fiind disponibile în secţiunea „Acasă”.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •