Marți și joi au loc examenele de Evaluare Națională. La Brăila sunt așteptați 1844 de elevi în 69 centre de examen

Concurs pentru ocuparea a 21 de posturi de directori si directori adjuncti

Concurs pentru ocuparea a 21 de posturi de directori si directori adjuncti

În municipiul și județul Brăila, 1844 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională la finalul anului școlar 2020-2021. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021, începe marți, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, iar joi, 24 iunie, se va desfășura proba la Matematică.    

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 1844 candidați, toți din promoția curentă, care vor susține Evaluarea Națională în 69 de centre de examen. Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen, este prevăzută pentru data de 29 iunie (până în ora 14:00). În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, afișarea rezultatelor se va face cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse începând din aceeași zi, în intervalul orar 16:00 – 20:00, respectiv 30 iunie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către
părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 4 iulie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis între orele 8.00 – 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:
· vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
· în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV2;
· intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
· existența, în regim permanent, a săpunului, prosoapelor de hârtie, dispenserelor cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
· în sălile de clasă activitățile/probele de examen se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 1 metru unul față de celălalt; în situația în care acest lucru nu se va putea realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
· personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.· este interzis schimbul de obiecte personale.
· centrele de examen vor beneficia de asistență medicală.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cun deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Exit mobile version