Silviu Mares 6 aprilie 2020

Marți, 7 aprilie, de la ora 9.00. consilierii municipali sunt chemați din nou în fața tabletelor pentru o ședință extraordinară a CLM. Proiectele de hotărâre se referă la asigurarea măsurilor de prevenire a coronavirusului și de asigurare a spațiilor de carantinare.

Ordinea de zi a ședinței din 7 aprilie 2020:

  1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea repartizării sumei de 750,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și a efectuării virării de credite bugetare între subdiviziunile clasificației bugetare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.
  2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA,  pe anul 2020 .
  3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.
  4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură.
  5. Informare privind: Inexistența ca act administrativ cu caracter individual a H.C.L.M. Brăila nr. 163/31.03.2020.

Comentarii