„Locuri de munca sigure si sanatoase: Securitatea si sanatatea in munca in era digitala”, 2023-2025 se desfasoara sub egida Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in munca

Campanie a ITM

Campanie a ITM

Campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2023-2025, organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU- OSHA), are ca temă: ’’Securitatea şi sănătatea în muncă în era digitală”. Campania „Locuri de muncă sigure şi sănătoase” 2023-2025 în era digitală creşte gradul de sensibilizare cu privire la impactul noilor tehnologii digitale asupra muncii şi a locurilor de muncă şi la provocările şi oportunităţile asociate în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM). De asemenea, oferă o platformă pentru schimbul de soluţii de bune practici.

OBIECTIVELE CAMPANIEI

Campania de sensibilizare se concentrează pe anticiparea şi gestionarea schimbării şi pune accentul pe riscurile psihosociale şi ergonomice, riscurile specifice erei digitale şi se structurează în cinci direcţii prioritare:

CAMPANIA SE ADRESEAZA:

Campania se va desfăşura pe parcursul anului 2023, trimestrele III şi IV şi se va finaliza prin organizarea a 4 simpozioane regionale, în judeţele Bihor, Timiş, Damboviţa si Galaţi, la care se vor prezenta bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce pot contribui la îmbunătăţirea sănătăţii şi a vieţii profesionale, precum şi alte informaţii de interes general legate de problematica digitalizării muncii. Prin Metodologia stabilita pentru buna desfasurare a Campaniei, Inspectoratul Teritorial de Munca Braila va transmite cel puţin două lucrări în vederea prezentării acestora în cadrul simpozioanelor tehnico-ştiinţifice.

Inspectoratul Teritorial de Munca Braila a transmis lucrările „Strategia de imbunatatire a ergonomiei” si „Managementul securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatilor economice din judetul Braila” către centrele organizatoare ale acestei acţiuni.

Evenimentul de încheiere a Campaniei Europene se va organiza în luna octombrie 2023.

Exit mobile version