Liberalii s-au abținut la votul pe bugetul județului Brăila, motivând că nu au fost consultați la întocmirea acestuia

În ultima ședință din luna ianuarie 2023 a Consiliului Județean a fost aprobat bugetul județului Brăila pe anul 2023 și estimările pe anii 2004-2006. Buigetul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 9 abțineri, ale consilierilor PNL. Au lipsit motivat de la această ședință, Daniela Bordea (PSD) și Florin Cîrligea (PNL).

Liderul de grup al consilierilor PNL, Alexandru Bucălău, a declarat că liberalii nu vor vota acest buget pentru că ei nu au fost consultați la întocmirea acestuia, iar bugetul este unul 100% asumat de PSD. Președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac a spus că bugetul a fost trimis tuturor consilierilor în perioada de consultare publică, iar consilierii liberali nu au transmis niciun amendament la acel buget. În urma consultării publice a proiectului de buget local pe anul 2023 nu au existat obiecțiuni, iar opinia publică nu a depus contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia.

Conform proiectului adoptat, veniturile bugetului local al Județului Brăila, pentru anul 2023 sunt în sumă totală de 286.165 50 mii lei, din care: venituri proprii 71.495,00 mii lei și 123.678,00 mii lei venituri din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Subvenții primite de la bugetul de stat și alte administrații către bugetul local al județului reprezintă venituri în cuantum de 7.308,85 mii lei, iar sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt estimate la suma de 31.940,50 mii lei, iar sume din excedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare sunt 51.743,15 mii lei.

Propunerile privind cheltuielile bugetului local al Județului Brăila în anul 2022, pe cele două secțiuni sunt în sumă totală de 286.165,50 mii lei. fiind repartizate astfel: secțiunea de funcționare – 196.896,00 mii lei și secțiunea de dezvoltare – 89.269,50 mii lei.

Opt din cei nouă consilieri liberali prezenți la ședință au votat abținere și la proiectul privind cotizația anuală pe care CJ Brăila o plătește către HC Dunărea Brăila pe anul 2023, în sumă de 12 milioane de lei. Aceștia și-au motivat votul prin faptul că suma este una prea mare pentru ce beneficii aduce această echipă județului Brăila.

Exit mobile version