La proba obligatorie a profilului de la examenul de Bacalaureat s-au prezentat 1523 candidați

La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2021), proba E).c) – Istorie sau Matematică, desfășurată astăzi, 29 iunie, au participat 1523 de candidați, din 1583 înscriși.

Nu s-au prezentat 60 de candidați. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

La  a treia probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2021), proba E).d) – proba la alegere a profilului, care va avea loc mâine, 30 iunie, sunt așteptați 1601 de candidați.

Subiectele și baremul de corectare pentru proba E).c) vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Proba E.d) se va desfășura pe data de 30 iunie 2021.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 5 iulie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00.

Rezultatele candidaților vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate în data de 9 iulie.

Exit mobile version