ITM Brăila a verificat respectarea prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea ca agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate

Campanie a ITM

Campanie a ITM

Migraţia forţei de muncă reprezintă un fenomen încă prezent în societatea românească, în acest sens cetăţenii români contactând societăţile de intermediere sau persoanele fizice în scopul de a ocupa un loc de muncă în străinătate.Nerespectarea prevederilor legale pentru medierea si plasarea cetatenilor români in strainatate poate fi un punct de plecare in constituirea traficului de persoane in scop de muncă, urmate de consecinţe sociale si economice negative.

Inspecţia Muncii a elaborat în Programul cadru de acţiuni pentru anul 2023 organizarea şi desfăşurarea unei Campanii la nivel naţional la entităţile care selectează şi plasează forţă de muncă în afara ţării.

Astfel, în perioada 12-15.12.2023 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Braila au desfăşurat activităţi de control în cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în  străinătate.

Obiectivul campaniei a fost identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor de funcţionare şi a procedurii de înregistrare de către persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasarea a forţei de muncă în străinătate; identificarea cazurilor de plasare forţă de muncă efectuată fără a se respecta condiţia legală de a se fi constituit ca agent de plasare forţă de muncă în străinătate şi de a se înregistra la inspectoratul teritorial de muncă; conştientizarea agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate faţă de obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniu; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de plasare a forţei de muncă a normelor legale din domeniu.

În perioada de referință au fost efectuate 13 controale și au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5000 lei, pentru incălcarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la inspectoratul teritorial de muncă.

Exit mobile version