ITM Brăila a desfășurat o campanie de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul „Restaurante și alte activități de servicii de alimentație publică”

În perioada 12.06.2024 – 15.06.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila au desfăşurat acţiuni de control la agenţii economici care desfăşoară activităţi in domeniul „Restaurante și alte activități de servicii de alimentație publică”- cod CAEN 56.

Obiectivele  campaniei au fost:

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, au întreprins acțiuni de control şi au efectuat 33 de controale. Au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale în valoare de 80.800 lei pentru neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă, din care 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 48.000 lei pentru muncă nedeclarată si subdeclarată. De asemenea, s-a urmărit şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul, în domeniul relațiilor de muncă.

I.T.M .Brăila, în controalele efectuate a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanței şi necesității respectării legislaţiei în domeniul de competență.

Exit mobile version