ITM Brăila a controlat firmele care cultivă și comercializează plante și flori

Mass Image Compressor Compressed this image. https://sourceforge.net/projects/icompress/ with Quality:80

Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate si sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitatea în centre comerciale în domeniile: “Cultivarea plantelor pentru înmulțire (inclusiv cultivarea plantelor ornamentale, flori, etc.)“ – cod CAEN 0130; “Activități de pompe funebre și similare“ – cod CAEN 9603 ;  “  Comerț cu ridicata al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate“ – cod CAEN 4776; “ Comerț cu ridicata al florilor și plantelor“ – cod CAEN 4622

Obiectivele urmărite pe parcursul desfășurării campaniei:

Identificarea și verificarea agentilor economici care care activează în domeniile următoare: Cultivarea plantelor pentru înmulțire( inclusiv cultivarea plantelor ornamentale, flori, etc.)“ – cod CAEN 0130; “Activități de pompe funebre și similare“ – cod CAEN 9603 ;  “  Comerț cu ridicata al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate“ – cod CAEN 4776; “ Comerț cu ridicata al florilor și plantelor“ – cod CAEN 4622;

Campania s-a desfăşurat în perioada 14.05.2024 – 17.05.2024.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, au întreprins acțiuni de control şi au efectuat 43 de controale și au  aplicat 26 sancțiuni contravenţionale în valoare totală de 13.000 lei pentru neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, s-a urmărit şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul, în domeniul relaţiilor de muncă şi  securităţii şi sănătăţii în muncă.

În toate situaţiile în care au fost constatate deficiențe, inspectorii de muncă au dispus măsuri obligatorii cu termene de intrare în legalitate și de respectare pe viitor a dispozițiilor legale.

I.T.M .Brăila, în controalele efectuate a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniul de competență.

Exit mobile version