ISJ Brăila va achiziționa 9.263 dispozitive electronice de tip tabletă cu conexiune la internet pentru elevii din învățământul preuniversitar

În condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, anul școlar 2020-2021 a debutat prin adoptarea de către Guvern a mai multor facilități pentru dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a cadrelor didactice altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

În acest sens, urmare aprobării H.G. nr. 370/2020 privind aprobarea Programului Național Școala de acasă, Ministerul Educației și Cercetării a achiziționat în baza Ordinului nr. 4738/27.07.2020 pentru județul Brăila un număr de 4.978 dispozitive electronice de tip tabletă cu conexiune la internet pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii
defavorizate; elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum și pentru elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet și a H.G. nr. 756/10.09.2020 privind privind aprobarea Programului național „Educația în siguranță”, Inspectoratului Școlar Județean i s-au alocat credite, in sumă de 2.500.000 lei, pentru elevii care aparțin unităților de învățământ de stat care nu au asigurate, din bugetele proprii sau de către autoritățile publice locale. Astfel, 2.340.000 lei au fost alocați în vederea achiziționării unui număr de 2.420 dispozitive electronice
de tip tabletă cu conexiune la internet și 160.000 lei în vederea achiziționării de materiale sanitare de tipul dezinfectanților.

Totodată, urmare apariției O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile, măsură ce vizează interesul strategic național, de a asigura în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, și-a propus încheierea de parteneriate cu unitățile de învățământ, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Axei Prioritare 2 “Tehnologia
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectivului Specific 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, în suma de 10.537.770 lei, în vederea achiziționării unui număr de 9.263 dispozitive electronice de tip tabletă cu conexiune la internet pentru elevii din învățământul preuniversitar, respectiv a unui număr de 912 dispozitive electronice de tip laptop pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, conform prevederilor din Ghidul specific.

Exit mobile version