IPJ Brăila face recrutări pentru admiterea la Academia de Poliție ”Al. I. Cuza”

Inspectoratul de Politie Judeţean Brăila, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară, până la 27.07.2020, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2020.

Persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru a participa la concursul de admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea august-septembrie 2020.

Sunt scoase la concurs 50 de locuri la Facultatea de Poliție, Specializarea Ordine și Siguranță Publică, 34 de locuri la programul de studii cu frecvență redusă și 230 de locuri la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, dintre care 130 de locuri la specializarea Drept și 100 de locuri, cu taxă, la specializarea Drept, programul de studii la distanță.

Cererile de înscriere se depun personal la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, strada Mihail Sebastian, nr. 10-12, județul Brăila, în perioada 17.07.2020-27.07.2020, între orele 09.00-19.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, cu pauze de dezinfectare a materialelor în intervalul orar 13:00-14:00.

Cererea-tip de înscriere împreună cu declarația de confirmare a cunoașterii condițiilor de desfășurare a concursului vor fi descărcate de pe site-ul I.P.J. Brăila – secţiunea Cariera / Admitere.

Probele de concurs se susțin în centrele zonale de selecție potrivit arondării. candidaților înscriși la I.P.J. Brăila le este arondat ca centru zonal de selecție, Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina.

Dosarele de recrutare pentru examenul de admitere se depun de către candidați, în volum complet, până la data de 04.08.2020.

Detalii cu privire la înscrierea candidaților și desfășurarea probelor de concurs, condițiile și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților și documentele necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare se pot obține de pe pagina de Internet a inspectoratului, www.br.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-Admitere, sau accesând link-ul: https://br.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere/admitere-la-academia-de-politie-a-i-cuza-bucuresti-sesiunea-2020 .

Exit mobile version