Inspectorii ITM au depistat 11 persoane care prestau activitate fără a avea contract de muncă în formă scrisă

În perioada 21.09-26.09.2020 la nivelul județului Brăila s-a desfășurat “Campanie Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase și întreţinerea şi repararea autovehiculelor”

Astfel, în perioada menționată inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Brăila au verificat un număr de 33 de angajatori din  domeniile specificate mai sus.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de la ITM au constatat următoarele deficiențe :

– Primirea la muncă fără încheiere CIM în formă scrisă

– Angajatorul nu ține la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat

– Angajatorul nu a facut dovada plății drepturilor salariale

– Persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial

În domeniul securității și sănătății în muncă au dost depistate următoarele deficiențe:

– Nu au fost afișate la toate locurile de muncă reguli de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2

– Instruire insuficientă referitoare la măsurile de prim ajutor

– Neefectuare control medical periodic pentru toți salariații.

”Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 79 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 180.000 lei, din care pentru munca nedeclarată 160.000 lei, fiind sancționați 3 angajatori la care au fost depistate 11 persoane care prestau activitate fără a avea contract individual în formă scrisă sau persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Totodată au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate, cu termene de raportare la ITM” se preizează într-un comunicat al ITM Brăila.

Exit mobile version