Informaţii referitoare la contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/12.04.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până cel târziu la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor, documentele în baza cărora se acordă acesta, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale sunt stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.398/25.04.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale.

 Conform art. 3 alin. 3 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.398/25.04.2023 “Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) -j), în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.”

Conform art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.398/25.04.2023 Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, analizează fiecare cerere şi documentaţia aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanţelor şi stabileşte valoarea împrumutului.

Unităţile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor în conturi distincte prevăzute în bugetul împrumuturilor interne şi efectuează plăţi tot din acest buget.

Exit mobile version