Informații privind completarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale ce se plătesc în contul unic

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor următoarele informaţii:

– prin dispoziţiile O.U.G. nr. 130/2021 s-a eliminat facilitatea de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depăşesc 4000 lei;

– prin O.G. nr. 16/2022, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată (conform prevederilor H.G. nr. 1071/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la suma de 2550 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri), s-a introdus obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la nivelul contribuţiilor aferente salariului minim brut e ţară garantat în plată. În situaţia în care cuantumul contribuţiilor datorate de salariaţi este mai mic decât cel datorat la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile, diferenţa se suportă de către angajator/plătitorul de venit;

– având în vedere actele normative invocate anterior, prin OpANAF nr. 1985/2022 a fost completat Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, cu trei noi poziţii, respectiv:

♦ contribuţia de asigurari sociale (pensii) suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, aferentă contractelor de muncă cu timp parţial când acestea se recalculează până la nivelul salariului minim;

♦ contribuţia la asigurările sociale de sănătate suportată de angajatorul /plătitorul de venit, după caz, aferentă contractelor de muncă cu timp parţial când aceasta se recalculează la nivelul salariului minim;

♦ contribuţia de asigurari sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii peste plafonul lunar scutit de contribuţie de 4.000 lei (pentru  suma ce excede acestui plafon se datorează contribuţia la asigurări de sănătate de 10%).

Exit mobile version