Informare privind impozitarea dividendelor

Informare privind impozitarea dividendelor
Informare privind impozitarea dividendelor

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că impozitul pe dividende se calculează aplicând o cotă de 5% asupra dividendului brut. Persoana juridică care distribuie dividendele are obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende, odată cu plata acestora. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare in care se face plata. În cazul dividendelor care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Începând cu anul 2017, persoanele fizice care primesc dividende datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS). Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, in bani sau in natură, distribuite de persoanele juridice, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

Această contribuţie se stabileşte in anul următor celui in care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de 5,5% asupra valorii brute a dividendelor.

Persoanele care realizează venituri din alte surse (salarii sau asimilate salariilor, pensii,  activităţi independente,  din asocierea cu o persoană juridică, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,  indemnizaţii de şomaj, indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutorul social acordat, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale) nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din dividende.

În cazul veniturilor din dividende ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Exit mobile version