Indicatori monetari – august 2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii august 2022 un sold de 576 812,8 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,1 la sută (-0,4 în termeni reali) față de luna iulie 2022, iar în raport cu august 2021 s-a majorat cu 8,2 la sută (-6,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
 
INDICATORI31 August 2022 (mil. lei)August 2022/ Iulie 2022 (%)August 2022/ August 2021 (%) 
M1 (masa monetară în sens restrâns)403 766,9-1,76,3 
Numerar în circulație **100 216,8-0,45,5 
Depozite overnight ***303 550,0-2,16,6 
M2 (masa monetară intermediară)576 812,80,18,2 
M1403 766,9-1,76,3 
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)173 046,04,812,7 
M3 (masa monetară în sens larg)576 812,80,18,2 
M2576 812,80,18,2 
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)0,00,00,0 
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere  
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia* 
INDICATORI31 August 2022 (mil. lei)August 2022/ Iulie 2022     (%)August 2022/      August 2021     (%) 
Masa monetară (M3)576 812,80,18,2 
Active externe nete**250 289,6-0,90,3 
Active interne nete***326 523,21,015,1 
* date provizorii ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.  Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți;  aurul monetar.          Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe. ***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve. 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credita crescut în luna august 2022 cu 0,3 la sută față de iulie 2022 (-0,3 la sută în termeni reali), până la nivelul de 359 076,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 71,8 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,2 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,2 la sută (1,8 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,9 la sută (0,5 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 16,8 la sută a componentei în lei (1,3 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 13,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (15,6 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI31 August 2022 (mil. lei)August 2022/ Iulie 2022        (%)August 2022/ August 2021 (%)
Credit neguvernamental (total) **359 076,80,315,9
Credit neguvernamental în lei: – gospodăriile populației – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)  257 807,2 146 948,4 110 858,8  0,3 0,6 -0,2  16,8 11,3 25,0
Credit neguvernamental în valută: – gospodăriile populației  – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)  101 269,6 24 997,2 76 272,4  0,2 -2,4 1,1  13,8 -13,3 26,9
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

Creditul guvernamental a înregistrat o scădere în luna august 2022 de 2,2 la sută față de luna iulie 2022, până la 163 103,1 milioane lei. În raport cu august 2021, acesta a crescut cu 1,7 la sută (-11,8 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna august 2022 cu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 486 616,6 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,2 la sută (-6,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 63,5 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 2,3 la sută față de luna iulie 2022, până la 308 996,8 milioane lei. Comparativ cu luna august 2021, acestea au crescut cu 5,9 la sută (-8,1 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*          
INDICATORI31 August 2022 (mil. lei)August 2022/ Iulie 2022       (%)August 2022/ August 2021 (%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) **486 616,60,38,2
Depozite în lei ale rezidenților: – gospodăriile populației – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)  308 996,8 158 998,3 149 998,6  2,3 -0,04 5,0  5,9 0,4 12,5
Depozite în valută ale rezidenților: – gospodăriile populației – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)  177 619,8 124 454,6 53 165,2  -3,1 -1,6 -6,4  12,3 10,0 18,0
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,04 la sută față de luna anterioară, până la 158 998,3 milioane lei și au crescut cu 0,4 la sută (-12,9 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 5,0 la sută (până la 149 998,6 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna august 2021 au înregistrat o creștere de 12,5 la sută (-2,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 36,5 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au diminuat cu 3,1 la sută față de luna iulie 2022, ajungând până la nivelul de 177 619,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 1,6 la sută, până la 36 543,5 milioane euro). Comparativ cu luna august 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,3 la sută (14,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,6 la sută față de luna iulie 2022, până la 124 454,6 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,1 la sută, până la 25 605,3 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 10,0 la sută (11,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 6,4 la sută față de luna iulie 2022, până la 53 165,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 5,0 la sută, până la 10 938,2 milioane euro). Comparativ cu august 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 18,0 la sută (19,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Exit mobile version