În primele 4 luni ale anului polițiștii brăileni au emis 57 ordine de protecție și 35 ordine de protecție provizorii

În primele 4 luni ale anului 2023 polițiștii brăileni au intervenit la 998 evenimente privind cazurile de violență domestică, majoritatea sesizate prin S.N.U.A.U. 112. La toate aceste intervenții au fost întocmite formulare de evaluare a riscului, iar în 93 situații a existat risc iminent. Din totalul de 93 situații cu risc iminent, în 58 situații victima s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu. În primele 4 luni ale anului au fost emise 57 ordine de protecție și 35 ordine de protecție provizorii, majoritatea în municipiul Brăila.

La nivelul I.P.J. Brăila au fost sesizate 366 infracţiuni: 179 în mediul urban și 187 în mediul rural. Peste jumătate dintre acestea au fost reprezentate de infracțiunea de ”lovire sau alte violențe”, alte infracțiuni sesizate au fost de ”amenințare”, ”abandonul de familie”, ”viol”, ”agresiune sexuală” și infracțiuni prevăzute de legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Aproape jumătate din totalul infracțiunilor sesizate s-au consumat pe raza municipiului Brăila.

Au fost identificaţi 366 autori, majoritatea autori majori bărbați.

S-au înregistrat în total 375 victime ale violenței domestice, majoriatea victime majore femei.

Procentul victimelor femei/fete este de 73.60% din total, de peste două ori mai mare comparativ cu cel al victimelor bărbaţi/băieți, respectiv 26.40% .

Privitor la relația victimă-autor, în 142 cazuri victimele erau soț-soție sau foști soți ai autorilor, 97 victime în relații de concubinaj, 35 victime părinți / tutore legal ai autorilor, 35 victime fii/fiice ai autorilor și 66 victime în alte relații. 

Comparativ aceeași perioadă a anului 2023, în primele 4 luni din 2023 se poate observa o scădere a numărului de infracțiuni sesizate în domeniul violenței domestice, cu – 65 infracțiuni, respectiv -20,19%.
Infracțiunile de “lovire sau alte violențe” ocupă primul loc ca și pondere cu o mică scădere în mediul urban, – 8 infracțiuni, de la 139 în primele 4 luni ale anului 2022, la 131 în primele 4 luni ale anului 2023, iar în mediul rural se înregistrează o mică creștere cu 9 infracțiuni, de la 130 în primele 4 luni ale anului 2022, la 139 în primele 4 luni ale anului 2023. Numărul infracţiunilor de ameninţare a scăzut, de la 62 în primele 4 luni ale anului 2022, la 35 în primele 4 luni ale anului 2023, cu -27 infracțiuni – 43.55%.
Infracţiunile ce privesc încălcarea ordinelor de protecţie au înregistrat o scădere cu -7 infracțiuni – 26,92%, de la 26 în primele 4 luni ale anului 2022, la 19 în primele 4 luni ale anului 2023. Infracțiunile de abandon de familie au înregistrat o scădere cu – 8 infractiuni, – 26,67%, de la 30 în primele 4 luni ale anului 2022, la 22 în primele 4 luni ale anului 2023.

.

Exit mobile version