Actualitate

În municipiul Brăila și alte 9 localități din județ se închid restaurantele, barurile, cinematografele și instituțiile de spectacol

În municipiul Brăila și alte 9 localități din județ se închid restaurantele, barurile, cinematografele și instituțiile de spectacol

Având în vedere adresa ISU ”Dunărea” Brăila, prin care se comunică incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile și în baza analizei D.S.P. Brăila din care rezultă că nu se impune carantinare zonală, se constată încadrarea la data de 14.11.2020 în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă începând cu data de 14 noiembrie 2020.

Prin Hotărârea CJSU Brăila de astăzi dimineață s-au stabilit măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru următoarele localități:

a) Incidența cumulată mai mare de 1,5/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori:

1. Sat Lacu Sărat – comuna Chiscani (1,58);

2. Oraș Ianca – Oraș Ianca (1,69);

3. Sat Vădeni – Comuna Vădeni (1,72);

4. Sat Traian – Comuna Traian (1,77);

5. Sat Tudor Vladimirescu – Comuna Tudor Vladimirescu (2,07);

6. Sat Romanu – Comuna Romanu (2,21);

7. Sat Mărașu – Comuna Mărașu (2,27);

8. Oraș Făurei – oraș Făurei (2,33);

9. Sat Oancea – Comuna Romanu (2,46);

10. Sat Horia – Comuna Surdila – Greci (2,57);

11. Oraș Însurăței – Oraș Însurăței (2,63);

12. Sat Custura – Comuna Racovița (2,77);

13. Sat Frecăței – Comuna Frecăței (2,78);

14. Sat Făurei Sat – Comuna Surdila – Greci (2,94);

15. Sat Lacu Rezii – Oraș Însurăței (2,99);

b) Incidența cumulată mai mare de 3/1.000 locuitori:

1. Sat Cazasu – Comuna Cazasu (3,19);

2. Municipiul Brăila (3,41);

3. Sat Cireșu – Comuna Cireșu (3,49);

4. Sat Pietroiu – Comuna Vădeni (3,70);

5. Sat Scorțaru Nou – Comuna Scorțaru Nou (4,52);

6. Sat Constantin Gabrielescu – Comuna Bordei Verde (4,67);

7. Sat Vărsătura – Comuna Chiscani (4,91);

8. Sat Brateșu Vechi – Comuna Surdila – Greci (8,85);

9. Sat Mihail Kogălniceanu – Comuna Râmnicelu (10,15);

10. Sat Pribeagu – Comuna Roșiori (10,75).

Persoanele fizice/persoanele juridice/autoritățile publice care au locuința/sediul social/punct de lucru în localitățile menționate mai sus vor respecta prevederile H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Conform H.G. nr. 967/12.11.2020, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

La nivelul localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. 

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile. 

Măsurile prevăzute mai sus se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativ – teritoriale de care aparțin localitățile menționate au obligația să informeze toate persoanele fizice/persoanele juridice/autoritățile publice care au locuința/sediul social/punct de lucru în aceste localități cu privire la respectarea măsurilor prevăzute în H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Respectarea aplicării, în localitățile menționate la art. 1, a măsurilor prevăzute în H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se urmărește de către Direcţia de Sănătate Publică a Județului Brăila și structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Respectarea aplicării prevederilor din prezenta hotărâre se urmărește de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •