În atenţia contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

În atenţia contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
În atenţia contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice reaminteşte contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din România, potrivit legislaţiei în vigoare în România, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii, că trebuie să transmită organelor fiscale declaraţia anuală informativă ‘’402’’, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, respectiv  28 februarie 2017.

„Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România” se completează pentru persoanele, care:

– au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar şi din orice alte activităţi dependente, la  plătitorii de venit  din România;

– au realizat venituri de la  plătitorii de venit din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activităţii de conducere şi administrare, exercitate în sensul legislaţiei în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administraţie).

Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorul de venit este înregistrat în evidenţa fiscală.

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii online→Declaraţii electronice→Descărcare declaraţii.

Formularul se depune:

Informaţii privind depunerea on-line a declaraţiilor fiscale de către persoanele juridice se găsesc pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii online→Declaraţii electronice→Informaţii depunere declaraţii persoane juridice.

Exit mobile version