În atenția celor care angajează zilieri

Începând cu data de 25 iulie 2020 intră in vigoare Ordinul 1140/ 13 iulie 2020, pentru aprobarea Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta.

Conform ITM Brăila, au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, beneficiarii de lucrări, definiţi conform art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiți in continuare Beneficiar.

Pentru înfiinţarea Registrului, Beneficiarul obţine numele de utilizator şi parola de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. În scopul obţinerii numelui de utilizator şi a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM sau,
după caz, transmite prin e-mail, documentele prevăzute la art.3 din prezentul ordin. Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile „Inspecţia Muncii“, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare obţinute de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.

Aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) este distribuită în mod gratuit de către Inspecţia Muncii şi este disponibilă, în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicaţiilor PlayStore sau AppStore.

Autorizarea accesului persoanei împuternicite care a completat şi transmis solicitarea electronică de autorizare se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecţiei Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/) secțiunea Angajator, unde se autentifică cu numele de utilizator şi parola obţinute de la ITM.

Autorizarea electronică se obţine după descărcarea şi instalarea aplicaţiei „Inspecţia Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, completată, în prealabil, cu următoarele date:
a) CUI/CIF Beneficiar;
b) datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.

Exit mobile version