Identitate strămoșească a satului contemporan, conservare, revitalizare și promovare

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila a organizat în intervalul 5-6 decembrie 2023, sub egida Identitate strămoșească a satului contemporan, conservare, revitalizare și promovare, trei activități culturale cu o deosebită importanță pentru tradițiile județului Brăila, Simpozionul Jocul popular brăilean; Participarea la Concursul de pocnit bice din Comuna Ciocile, Județul Brăila și Etapa finală a Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial Jocul.

Scopul acestor manifestări cultural-artistice a fost acela de a promova, revitaliza și totodată de a valorifica tradițiile autentice ale județului Brăila dar și dansul popular brăilean, considerat o comoară a neamului românesc, cultivat din generaţie în generaţie ce  exprima specificul etnofolcloric al fiecărei regiuni.

Simpozionul Jocul popular brăilean, un eveniment dedicat valorificării şi promovării tradiţiilor dansului popular din zona Brăilei a  avut loc în data de 5 Decembrie 2023, începând cu ora 14.00, în  Sala ProArte a Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila și l-a avut ca invitat special pe maestrul coregraf Coman Ștefan,  care a prezentat specificul şi evoluţia jocului brăilean, atât de bine înrădăcinat în tradițiile noastre și în obiceiurile noastre ca popor.  La acest eveniment au participat  instructori de dans şi coregrafi din judeţul Brăila, cei care  au dialogat și au făcut un schimb de  experiențe coregrafice pe tema dansului popular, o moştenire culturală  vie a Brăilei.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila  a participat la Concursul de pocnit bice, din comuna Ciocile, Județul Brăila, alături de cei care și-au arătat cu iscusință dibăcia de a mânui tradiționalul bici, ce parcă a prins viata si a pocnit pe neașteptate, în mâinile participanților, tinerii din vatra satului ce au devenit astfel păstrătorii valorilor autentice şi garanţia că acestea vor fi transmise peste generaţii, tineri atașați de lumea satului, de obiceiurile și tradițiile comunei Ciocile, pe care le readuc la lumină cu emoție. 

Pe aceasta cale, Consiliul Județean Brăila prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila a asigurat și cele 26 de premii acordate câștigătorilor, înscriși la cele două secțiuni de vârstă ale concursului.

De asemenea, în data de 6 decembrie 2023, în incinta Casei Tineretului Brăila s-a desfășurat Etapa finală a Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial Jocul.

La acest eveniment au participat specialiști din domeniul dansului popular, personalităţi ale vieţii culturale, coregrafi și instructori de dans, persoane implicate în acțiuni ce au ca scop conservarea și promovarea culturii tradiționale, cu referire  la dansul popular, după cum urmează: Marin Barbu-instructor de dans și expert in folclor, Ștefan Coman-maestru coregraf dar si cursantele Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial Jocul, cu clasele de elevi pe care acestea, conștientizând rolul creației populare in viața comunității brăilene, i-au îndrumat spre dansul popular, pornind de la premisa că tradiția jocului popular trebuie păstrată si transmisă cu sfințenie din generație in generație, ca părticica din ființa noastră.

Exit mobile version