Fonduri europene de 1,48 miliarde de euro pentru Regiunea Sud-Est

Marți, 22 noiembrie 2022, în Sala Oglinzilor a Teatrului “Maria Filotti”, a avut loc lansarea Programului Regional Sud-Est 2021-2027, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est). La eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, autorităților naționale, autorităților publice locale din regiunea Sud-Est, printre care s-au numărat: Luminița Mihailov – director general ADR Sud-Est, Andreea Anamaria Naggar – secretar de stat în Ministerului Investițiilor și al Proiectelor Europene, Krzysztof Kasprzyk – șef adjunct al Unității pentru România, Direcția Generală Politică Regională & Urbană, Comisia Europeană, Jenica Crăciun – șef AM PR SE, Marian Dragomir – primarul Brăilei, Francisk Chiriac – președintele Consiliului Județean Brăila, Costel Fotea – președintele CJ Galați, Ionuț Pucheanu – primarul municipiului Galați, Marcel -Alexandru Stoica – secretar de stat la MDLPA, Răzvan Popescu – secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul Regional Sud-Est 2021-2027 beneficiază de o alocare totală de 1,48 miliarde de euro, noutatea fiind aceea că Programul Operațional Regional se descentralizează și este realizat pe baza nevoilor cetățenilor din regiunea de Sud-Est.

Cea mai mare sumă este destinată obiectivului ”O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”, fiind alocată suma de 363.189.750 euro pentru o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice. Cea mai mare sumă este acordată pentru Acțiunea Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor – 186.894.921 euro.

Pentru O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri este alocată suma de 360.365.195 euro, în cadrul obiectivului politic OP 2  O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile.

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale – 200.000.000 euro FEDR+BS

Activități orientative:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:

•reabilitarea termică a elementelor de construcție;

•instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);

•sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;

•reabilitarea și/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat;

•audit energetic ex- ante/post intervenție.

b) Consolidarea capacității administrative a autorității de management și beneficiarilor în domeniul eficientei energetice, campanii de informare, educație si conștientizare etc.

Grup țintă: Entități publice locale/centrale;  Asociații de locatari/locatarii din blocurile de locuințe; Locuitorii din Regiunea Sud-Est – mediul urban și rural care locuiesc în clădirile cu funcție rezidențiala și/sau utilizează clădirile publice renovate energetic.

La nivelul Regiunii Sud-Est, sunt avute în vedere acțiuni care să sprijine beneficiarii publici în pregatirea proiectelor (facilitatea ELENA)

Acest tip de acțiune va avea alocare financiară dedicată ITI Delta Dunării.

Fondurile europene din exercițiul financiar 2021-2027 sunt structurate în șapte priorități de dezvoltare, iar investițiile/finanțarea vor sprijini specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică a clădirilor, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea urbană și conectivitatea regională, infrastructura educațională, regenerarea urbană, valorificarea patrimoniului natural/cultural.

Exit mobile version