Florin Dobrescu: Astăzi, 20 februarie, încep plăţile pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, începe astăzi, 20 februarie, plata prestaţiilor pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune (VMI). Acest sprijin financiar a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024 şi înlocuieşte Venitul Minim Garantat şi Alocaţia pentru Susţinerea Familiei.

Calendarul plăţilor pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune începe pe 20 februarie, când se alimentează conturile pentru cei care au optat pentru încasarea Venitului Minim de Incluziune pe card, iar în ultima decadă a lunii (între 22 februarie şi ultima zi a lunii) se asigură plata pentru ceilalţi beneficiari prin mandat poştal, conform convenţiei încheiate cu Poşta Română.

Venitul Minim de Incluziune reprezintă un program unic de asistenţă socială, creat pentru a ajuta persoanele şi familiile vulnerabile să depăşească obstacolele financiare pe care le întâmpină şi să-şi îmbunătăţească viaţa. Programul încurajează accesul la educaţie, având în vedere că toţi copiii care fac parte din familii beneficiare de Venit Minim de Incluziune, înscrişi la şcoală, beneficiază automat şi de bursă socială. De asemenea, acest program de asistenţă socială încurajează încadrarea în muncă şi creşte şansele de angajare, prin faptul că beneficiarii lui au acces la programe de tip ‘A Doua Şansă’ şi programe de mediere iniţiate de ANOFM„, a declarat Florin Dobrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Venitul Minim de Incluziune poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege. Din punct de vedere al veniturilor obţinute, VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obţin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:

– pentru *ajutorul de incluziune*, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depăşit vârsta de 65 ani

– pentru *ajutorul pentru familia cu copii*, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.

Avantajele Venitului Minim de Incluziune:

1. Venitul Minim de Incluziune se acordă sub formă de plată unică lunară.

2. Beneficiarii de VMI sunt asiguraţi în sistemul de sănătate.

3. Beneficiarilor de VMI li se asigură locuinţa împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

4. Dacă sunteţi solicitant de VMI aveţi acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcţie de nevoile identificate, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate.

5. Ca solicitant de VMI intraţi în categoria consumatorilor vulnerabili şi veţi primi ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.

6. VMI promovează munca – ca solicitant de VMI sunteţi sprijiniţi prin stimulente financiare, inclusiv în situaţia în care veţi obţine venituri prin muncă şi veţi beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.

7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educaţie, pentru un viitor mai bun.

Mai multe informații privind Venitul Minim de #Incluziune pot fi obţinute accesând următorul link: https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/2-uncategorised/7122-20231208-vmi-ghid-plian-poster?showall=1

Exit mobile version