Executivul a aprobat astăzi normele metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, hotărârea de Guvern de aprobare a normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare.

Proiectul de act normativ inițiat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) va conduce la creșterea încrederii comunității științifice, mediului de afaceri și opiniei publice în predictibilitatea și lipsa discontinuității politicilor publice în domeniu, totodată va evita posibilul șomaj şi / sau emigrare, mai ales a tinerilor cercetători şi a personalului din cercetare.

În data de 29.09.2022 a fost aprobată hotărârea de guvern privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027. Acest Plan conține zece programe, între care Programul Nucleu, fiind printre principalele instrumente de finanțare a CDI prin care România va reuși să atingă ținta de 1% din PIB până în 2027.

Scopul Programului Nucleu este creșterea capacității instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică. În contextual Strategiei naționale de cercetare Inovare și Specializare Inteligentă, acțiunile Programului Nucleu CDI 2023-2026 contribuie la atingerea obiectivelor și se raliază Viziunii Orizont 2030.

Pentru a putea fi îndeplinite aceste obiective, este necesară asigurarea unui buget corespunzător. Astfel, bugetul total prevăzut pentru finanțarea proiectelor pentru perioada 2023-2026 este de 2.1 miliarde de lei din care 505 milioane de lei pentru anul 2023, 520 milioane de lei pentru anul 2024, 525 milioane de lei pentru anul 2025 și 550 milioane de lei pentru anul 2026. Din bugetul stabilit pentru program se vor sprijini atât activități economice, cât și activități neeconomice.

Prin aprobarea hotărârii de Guvern, România introduce o finanțare care sa răspundă simultan criteriilor de meritocrație si de predictibilitate pentru cercetarea din INCD-uri, oferind acestor instituții posibilitatea de a dezvolta programe interne de cercetare prin care să se poată răspunde cerințelor societale la un nivel ridicat de calitate.

Metodologia propusă răspunde necesității de consolidare a ecosistemului CDI și de folosire a unei abordări orientate eficient spre rezultat.

Exit mobile version