Documente ce se pot obţine prin intermediul SPV, un serviciu electronic facil și gratuit

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reamintește contribuabililor faptul că pot comunica de la distanță cu organul fiscal, respectiv pot transmite și primi documente și își pot verifica situația fiscală proprie, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV).

Înregistrarea în SPV se realizează prin completarea unui formular web securizat, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secțiunea Servicii online/ Înregistrare utilizatori.

Persoanele fizice se înregistrează în SPV pe bază de nume de utilizator și parolă iar persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi, în baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii 455/2001.

Persoanele fizice care se înregistrează în SPV pe bază de nume de utilizator și parolă au posibilitatea de a solicita aprobarea cererii de înregistrare şi prin procedura de identificare la distanţă prin mijloace video, nefiind necesară deplasarea la sediile unităţilor fiscale pentru aprobarea înregistrării în Spațiul Privat Virtual.

La completarea formularului web de înregistrare a persoanelor fizice în serviciul SPV pe bază de credenţiale (nume de utilizator și parolă), numărul de telefon mobil şi adresa de poştă electronică trebuie să fie unice în sistemul informatic ce deserveşte serviciul Spaţiul Privat Virtual.

Totodată, persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca PFA, II, IF sunt obligate să transmită organului fiscal central cererile, înscrisurile și alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în serviciul Spaţiul Privat Virtual.

Documentele fiscale precum adeverința de venit, cazierul fiscal, certificatul de atestare fiscală şi altele, se pot solicita prin intermediul acestui serviciu, accesând secţiunea Solicitări/ Eliberare documente. De asemenea, prin intermediul SPV persoanele fizice (salariați) pot verifica modul în care angajatorii le declară contribuţiile sociale, accesând în SPV secţiunea Solicitări/Informaţii și selectând la Tip document, D112Contrib. După transmiterea cererilor, documentele solicitate se primesc în secţiunea Mesaje din SPV, în format PDF având ataşată semnătura electronică digitală calificată a Ministerului Finanțelor și se deschid accesând PDF-ul din coloana Descărcare document.

Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv utilizand sistemul informatic PatrimVen, pus la dispozitie de ANAF. În acest caz, persoana fizică sau juridică NU mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului. (Temei legal – art. 69 alin. 1¹ – Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare).

Utilizarea Spațiului Privat Virtual permite îmbunătățirea serviciilor și relațiilor cu contribuabilii, accesul la SPV al cetãțenilor, inclusiv a celor aflați în strãinatate, fiind foarte facil, aceștia având posibilitatea să își îndeplinească obligaţiile fiscale de la distanță. În acest sens, recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, modalitate care permite obţinerea documentelor fiscale, depunerea declaraţiilor, situaţiilor financiare, la orice oră şi zi a săptămânii, evitarea deplasării şi aglomeraţiei de la ghişeu şi primirea unui feed-back rapid cu privire la validitatea depunerii şi transmiterii tuturor documentelor.

Exit mobile version