Directorul DSP Brăila, Gabriel Ciochină a vorbit despre măsurile pentru îmbunătățirea activității Direcției de Sănătate Publică Brăila în perioada mai-decembrie 2022

Directorul DSP Braila, Gabriel Ciochina, a vorbit în ședința Colegiului Prefectural din 15 februarie despre situația posturilor ocupate în cadrul institutiei. Ciochina a precizat ca in perioada 07.06 — 12.09.2022, s-a organizat procedura pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante aferente functiilor contractuale, de executie, de medic.

Aceste posturi sunt de medici, dupa cum urmeaza:

Pentru posturile de specialitate epidemiologie si igiena nu a fost nicìo adresabilitate, fiind doua specialialitati deficitare la nivelul judetului nostru. A fost depus un singur dosar de înscriere, pentru ocuparea unui post vacant aferent funcției contractuale de medic specialist, specialitate medicină de laborator din cadrul Compartimentului Diagnostic microbiologic, post ocupat, incepand cu data de 30.09.2022.

Au fost organizate, doua proceduri de concurs pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de conducere — director executiv adjunct sănătate publicä, post ce putea fi ocupat de medic specialist sau primar in specialitatea sănătate publică, igienă sau epidemiologie şi cu cel puțin 7 ani vechime in specialitatea studiilor, proceduri nefinalizate ca urmare a imposibilítatii constituirii comìsiilor, de concurs, respectiv de solutionare a contestatiilor, motivat de imposibilitatea cooptarii unor functionari publici care sa indeplineasca conditiile legale pentru a putea fi desemnati membri, ca urmare solicitarilor institutiei noastre transmise catreDSP-urí si Ministerul Sanatatii.

În anul 2021, s-au organizat 3(trei) proceduri in vederea ocuparii postului vacant aferent functiei publice de conducere director executiv adjunct sănătate publică, in lunile mai, iulie si septembrie 2021, la procedurile demarate in lunile mai sì iulie nedepunandu-se niciun dosar de inscriere, pentru cea demarata in septembrie 2021 neputandu-se constitui comisiile necesare organizarii concursului.

Procedura de ocupare a functiei publice de conducere director executiv adjunct sănătate publică se organizeaza de catre Ministerul Sananatii, institutia noastra solicitand sprijin in acest sens M.S. prin adresa nr. 9660/2022, conditiile actuale de ocupare pentru acest post fiind: medic specialist sau primar in specialitatea sänătate publicä şi management, igienä, epidemiologie, microbiologie sau medicină de laborator şi cu cel puțin 7 ani vechime in specialitatea studiilor.

Pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de conducere inspector sef, aspect deja aprobat prin hotarare a comitetului director, se va demara procedura de concurs dupa primirea filei cu bugetul repartizat pentru anul 2023. Pentru acest post conditia de inscriere, conform OMS nr. 1078/2010 cu modificarile sì completarile ulterioare, fiind: minim 5 ani vechime in una din specialitatile igiena sau sanatate publica, specialitati deficitare la nivelul judetului Brăila.

Ca urmare a suplimentarii numarului de posturi repartizat institutiei noastre, cu 19.04.2022, (cu 21 de posturi de posturi pe perioada nedeterminata) mentionam ca in perioada mai-iunie 2022, s-au organizat 6(sase) proceduri de ocupare a acestora conform prevederilor Legii nr. 70/2022 si a OMS nr. 1168/2022, fiind vizata ocuparea a 10(zece) posturi.

Fata de aspectul referitor la identificarea suplimentarii Compartimentului A.P.I. cu 1(unu) post de auditor, va informam ca, avand in vedere corespondenta transmisa Ministerului Sanatatii, in perioada 2018-2022, pentru suplimentarea numarului de posturi repartizat institutiei noastre cu 1(unu) post de auditor, ramasa fara raspuns, cu raportare la OMS nr. 3578/28.11.2022, prin care s-a aprobat Statul de functii pentru anul 2022, in care sunt incluse cele 21 posturi repartizate pe perioada nedeterminata, asa cum am aratat anterior, in luna ianuarie 2023 am transmis Agentiei Nationaíe a Functionarilor Publici documentatia necesara pentru transformarea si mutarea unui post vacant de executie de personal contractual in post vacant de functionar public, aferent functiei de auditor.

Precizam ca, in perioada 12 octombrie—25 noiembrie 2022, Ministerul Sănătății a organizat sesiune de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist, crescând astfel șansele de a exista medici interesati pentru participate la concurs, in vederea ocuparii posturilor de medici, in cele doua specialitati deficitare (epidemiologie si igiena), astfel dupa primirea filei cu bugetul repartizat pentru anul 2023, vom relua procedurile pentru ocuparea lor.

Exit mobile version