Director brailean incompatibil

Director brailean incompatibil
Director brailean incompatibil

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a doi manageri de spitale din țară, Calotă Dragoș Cătălin, Manager al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, Jud. Teleorman, precum și în cazul lui Sînpetru Ștefan, Manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, ca urmare a exercitării simultane de funcții, contrar prevederilor legale.

Potrivit ANI, Ștefan Sânpetru se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 15 decembrie 2009, întrucât, simultan cu funcția de Manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila a exercitat, în baza unor contracte / convenții, și calitatea de examinator cursanți în cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila și în cadrul unei societăți comerciale. De asemenea, după suspendarea din funcția publică, începând cu data de 21 decembrie 2009, Ștefan Sânpetru a desfășurat activități remunerate în cadrul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor.

Întrucât suspendarea din funcția publică nu echivalează cu încetarea acesteia, conform celor de la ANI Ștefan Sânpetru a încălcat și dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează […] în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.

În perioada 01 aprilie 2009 – 21 decembrie 2009, Ștefan Sânpetru a deținut și funcția publică de conducere de Șef Serviciu Evidență Contribuabili în cadrul Casei Județene de Pensii Brăila, acesta suspendându-se din funcția publică la data de 21 decembrie 2009. De asemenea, în anul 2011, persoana evaluată a încheiat un contract de prestări servicii cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila și trei convenții cu o societate comercială, în calitate de examinator cursanți, iar, în luna decembrie 2012, în calitate de evaluator, a încheiat două contracte de prestări servicii cu Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

Agenția Națională de Integritate a precizat că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare, se arată în comunicatul ANI.

Precizăm că Sîmpetru nu este primul director brăilean găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate, drumul fiind deschis de Nicolae Zotoi, care a fost găsit incompatibil în 2010, când dținea atât funcția de director al OJCA Brăila cât și cea de consilier local în comuna Bărăganul. Recordul incompatibilităților sesizate de ANI la Brăila îl deține însă președintele CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu.

Exit mobile version