Detalii privind obligativitatea contribuabililor de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al A.N.A.F.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila

Având în vedere obligativitatea contribuabililor de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al A.N.A.F. conform prevederilor O.p.A.N.A.F. nr.435/ 25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi depunerea formularului F4109 în cazul în care aparatele conectate nu au fost utilizate, precum şi a formularului F4105 prin care organul fiscal este notificat cu privire la schimbarea situaţiei aparatului de marcat, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor prevederile legale pentru a intra în legalitate cu celeritate.

Acte normative incidente : O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi normele metodologice de aprobare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 479/2003, O.p.A.N.A.F. nr. 627/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,  O.p.A.N.A.F. nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al A.N.A.F.

În scopul sprijinirii contribuabililor detalii suplimentare pot fi obținute:

►prin consultarea Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la        sistemul informatic al MF-ANAF, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Servicii online-Aparate de      marcat electronice fiscale (case de marcat);

►prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Contact – Formular de contact;

►telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60;

►la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Exit mobile version