Derularea în anul 2024, la nivelul ITM Brăila, a acțiunii privind respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței

Acțiunea desfășurată de ITM Brăila este necesară ca urmare a dezvoltării activității de curierat rapid și are ca scop diminuarea riscului de accidentare pe perioada desfășurării activităților de manipulare coletărie și corespondență.

În perioada de pandemie și ulterior acesteia serviciile de livrare de coletărie, corespondență și a unor produse diverse, prin intermediul firmelor de profil, a crescut.

Conform informațiilor, această activitate are la bază o logistică, ce se regăsește la locurile de depozitare și sortare, respectiv utilaje de transport și transfer colete și corespondență complexă. În acest context considerăm necesară verificarea respectării prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind organizarea acestei activități și privind utilizarea acestor utilaje.

Totodată, transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se produce un număr semnificativ de accidente de muncă (locul 3 și 4 din ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare în numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul firmelor de specialitate sau pe traseul de coletărie.

Activitatea de prevenire a acestor accidente este o problemă care trebuie să primeze, având în vedere numărul de vehicule și utilaje implicate, diversitatea acestora, tonajul de marfă transportat în fiecare an și avântul luat de activitatea de livrare la domiciliu.

O mai bună coordonare a activității de prevenire, în domeniul securității și sănătății în muncă, realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru a preveni accidentele de muncă, atât pentru angajatori cât și pentru  personalul societăților de curierat.

Obiectivele acestei actiuni sunt:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

În acest sens, joi, 28 martie 2024 la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, a avut loc o întâlnire cu factorii interesați de aplicarea corectă a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă în activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței-cod CAEN 5320. Au luat parte angajatori, lucrători desemnați pe linie de securitate și sănătate în muncă, servicii interne ale unor companii, precum și serviciile externe care asigură consultanță pe linie de securitate și sănătate în muncă.

Exit mobile version