Decizii luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brăila

Simona Drăghincescu

În ședința de astăzi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a emis Hotărârea 39/18.08.2020, prin care se stabilesc următoarele:

Art. 1. (1) Se menține măsura funcționării operatorilor economici din județul Brăila care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor.

(2) Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00.

(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Art. 2. (1) Se menține măsura funcționării restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare de la nivelul județului Brăila.

(2) Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00.

(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Art. 3. (1) Se menține măsura funcționării restaurantelor și a cafenelelor, a teraselor și a celorlalți operatori economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în exterior, inclusiv în cele aflate în exteriorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare de la nivelul județului Brăila.

(2) Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la orele 23.00.

(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Art. 4. (1) Se menține măsura funcționării la nivelul județului Brăila a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

(2) Programul de lucru al operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) nu poate începe înainte de orele 06.00 și nu se poate prelungi după orele 24.00.

Art. 5. (1) Se permite în continuare, la nivelul județului Brăila, organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/ workshopuri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 100 de persoane în exterior, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

(2) Evenimentele/cursurile/workshopurile prevăzute la alin. (1) se pot desfășura între orele 06.00 – 24.00.

Art. 6. În județul Brăila nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

Art. 7. (1) Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, căminelor culturale, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber organizate la nivelul județului Brăila se pot desfășura, în continuare, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

(2) În condițiile alin. (1), organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, fără a depăși 50 % din capacitatea maximă a spațiului.

(3) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura.

Art. 8. Toate celelalte măsuri dispuse anterior rămân în vigoare, până la noi dispoziții.

Art. 9. Prezenta hotărâre se completează cu toate prevederile legale în vigoare privind măsurile din domeniul sănătății publice.

Art. 10. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila va analiza cu atenție, săptămânal, fluctuația procentului de îmbolnăviri la 1000 de locuitori din județul Brăila, din ultimele 14 zile, urmând să ia deciziile care se impun.

Exit mobile version