Creșterea competitivității micro întreprinderilor, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea 1: “O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Acțiunea 1.6: ”Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor”, Operațiunea A.1:”Creșterea competitivității micro întreprinderilor”.

Solicitanții eligibili sunt micro întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 29 mai 2024, ora 10.00 – 28 iunie 2024, ora 16.00.

Apelul este de tip competitiv, cu depunere la termen, iar proiectele se vor selecta pentru finanțare, în limita fondurilor alocate, 43.362.593 euro, din care 36.858.204 euro din bugetul Fondului European de Dezvoltare Regională și 6.504.389 euro din bugetul de stat.

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul apelului sunt următoarele:

 1.  activități care vizează creșterea competitivității economice a firmei;

 2. activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții;

 3. activități din domeniul economiei circulare;

 4. activități legate de utilizarea de:

 – soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;

 – simbioză industrială;

 – promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;

 – sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

Investițiile eligibile sunt:

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, art. 7 punctul (h), sunt excluse de la finanțare investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili. În acest sens, nu sunt eligibile echipamentele/ utilajele/ instalațiile de lucru sau orice alt activ corporal care funcționează prin arderea combustibililor fosili (inclusiv biocombustibili), fiind eligibile doar cele care sunt alimentate exclusiv electric.

Ghidul Solicitantului ce cuprinde condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție, tipurile de cheltuieli, etc., se regăsește la adresa https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-1/apeluri-lansate/apel-lansat-1-6-operatiunea-a-1-cresterea-competitivitatii-microintreprinderilor 

Solicitările de informaţii referitoare la acest apel de proiecte pot fi adresate prin e-mail, telefon, fax, sau direct la sediul ADR Sud-Est la următoarele date de contact: adresa: Str. Anghel Saligny nr. 24 Brăila,

Tel.: 0339.401.018; 0339.401.019; 0339.401.020

Fax: 0239.611.066; 0339.401.017

E-mail: helpdesk@adrse.ro

Exit mobile version