Consilierii județeni au aprobat noile valori ale indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca -Ianca – Viziru, asigurând conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila-Buzău”. Care este stadiul lucrărilor

Luni seara, de la ora 18.00, a avut loc o ședință de îndată a Consiliului Județean Brăila, desfășurată în sistem online, care a avut trei proiecte pe ordinea de zi. Concret, s-a supus aprobării aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a aplicarii prevederilor OG nr.1512021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare și a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca — lanca — Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau”. Totodată a fost aprobată și rectificarea bugetară ca urmare a acestor modificări. La ședință au fost prezenți 26 de consilieri, din cei 31 în funcție. Au lipsit consilierii PNL: Marian Căpățână, Florin Cârligea, Vasile Cortez, Cristian Pricop, Stăvărel Dorobanțu. PRoiectele au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

In data de 31 august 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.833 Ordonanta Guvernului nr.15/2021 din 30 august 2021, privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, respectiv de ajustare a preturilor aferente materialelor cu un coeficient de ajustare care se aplica exclusiv restului fizic ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei, pe baza situatiilor de lucrari insusite de executant, diriginte de santier si autoritatea contractanta.

In conformitate cu prevederile Ordinului MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei, in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, se va incheia un act aditional, conform formulei de ajustare stabilita prin acest Ordin, care se va aplica doar cheltuielilor aferente materialelor, nu si altor cheltuieli directe, indirecte si profit.

Astfel, din Devizul General actualizat de proiectantul SC ALPHACONSULT & ENGINEERING SRI- Bucuresti, ca urmare a solicitarii Consiliului Judetean Braila, in conformitate cu prevederite art. 10, alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, conform carora devizul general se actualizeazä când au loc modificäri legislative care afecteazä valoarea lui, au rezultat urmatoarele valori ale indicatorilor tehnico-economici:

Valoarea totala a investitiei: 99.500.941 ,78 lei cu TVA, din care C+M: 96.702.120,67 lei cu TVA.

Consilierul PNL Alexandru Bucălău a întrebat care este stadiul lucrărilor pe aceste tronsoane.

Exit mobile version