Cofinanțări pentru 12 proiecte aprobate în ultima ședință a CJ Brăila

În ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila din luna iulie, s-a aprobat cofinanțarea în procent de până la 60%, a 12 proiecte, pentru un număr de 10 comune și orașe din județul Brăila.

Astfel, au fost aprobate cofinanțări pentru proiecte din locaitățile: Ciocile primar PSD), Berteștii de Jos (PNL), Chiscani (PSD), Zăvoaia (PNL), Bărăganul (PSD), Jirlău (PSD), Făurei (PSD), Cireșu (PNL), Însurăței (PSD) si Racovița (PMP).

Au fost avute în vedere proiecte de infrastructură (reabilitări/extinderi de școli, cămine culturale, drumuri, terenuri de sport, s.a.), care vor duce atât la dezvoltarea localităților județului, cât și la creșterea nivelului de trai al populatiei. În ședința din luna august vor fi analizate ultimele solicitări de asociere din partea comunelor.

Proiectele finanțate se referă la reabilitarea unor scoli, a unui cămin cultural, amenajare teren de sport și loc de joacă pentru copii, dar și amenajarea unor parcări și sistematizarea incintelor unor blocuri de locuințe. Suma totală finanțată de CJ Brăila pentru aceste proiecte se ridică la 2.960.608,07 lei.

Toate proiectele au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

Exit mobile version