CLM a aprobat tarifele activităților din cadrul serviciului de salubritate pentru anul 2020

Consilierii municipali au aprobat cu unanimitate de voturi, în ultima ședință ordinară din anul 2019, tarifele activităților din cadrul serviciului de salubritate, valabile începând cu 1 ianuarie 2020.

Tarifele pentru serviciile de colectare menajeră au rămas la nivelul celor din anul 2019, singura modificare fiind la tariful la Cotribuția pentru economia circulară (conform OUG 196/2005 privind fondul de mediu). Această taxă a crescut de la 30 de lei pe tonă, fără TVA, la 80 de lei pe tonă, fără TVA.

Tariful pentru coletare și transport a rămas la nivelul de 210,13 lei/tonă, inclusiv TVA, iar tariful pentru depozitare a rămas 77,30 lei/tonă, care este valabil încă din 1 iunie 2019.

Tarifele pentru salubrizarea stradală au rămas aceleași ca în anul 2019. Astfel, pentru măturat stradal de bază, tariful este de 27,89 lei/1000 mp, pentru măturatul de întreținere tariful este de 12,17 lei/1000 mp, iar pentru măturat mecanic tariful este de 15,34 lei/1000 mp.

Tarifele pentru curățat manual zăpada, sunt diferențiate în funcție de stratul de zăpadă depus. Astfel, dacă stratul de zăpadă este între 10-15 cm, tariful de deszăpezire este de 1,10 lei/mp, iar pentru un strat de zăpadă mai mare de 30 de cm, tariful este de 1,4 lei /mp. Și la deszăpezirea mecanică tarifele au rămas aceleași ca în anul 2019.

În schimb, tariful pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituții au crescut pentru că acestea includ contribuția pentru economia circulară la Fondul de mediu care a crescut cu 50 de lei fără TVA pe tonă.

Exit mobile version