CJSU Brăila a hotărât menținerea măsurilor de protecție în spații deschise aglomerate

Subprefectul Simona Drăghincescu a anunțat că având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare și luând în considerare prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, CJSU Brăila a hotărât menținerea unor măsuri de protecție în spațiile publice deschise.

În baza Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a hotărât ca începând cu data de 15 septembrie să prelungească valabilitatea măsurilor stabilite prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nr. 32/14.08.2020 până la termenul stabilit de prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 782/14.09.2020.

Hotărârea 32/14 august 2020 a CJSU Brăila prevede obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani, în piețe târguri și oboare. De asemenea se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în zonele de așteptare – stații de autobuz sau tramvai, peroane și în spațiile de așteptare exterioare ale instituțiilor publice. Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense sau condiții de muncă solicinante.

Exit mobile version