CJ Brăila a finalizat proiectul ”Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027”

Consiliul Județean Brăila a finalizat implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”, finanţat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Partile semnatare ale contractului de finantare sunt: Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă si Judetul Braila, persoana juridica de drept public.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 1.331.830,91 lei, din care 1.305.194,29 lei (98,00%) finanţare nerambursabila alocata de Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Scopul principal al proiectului este realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Braila pentru perioada 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacitatii administratiei publice locale din judetul Braila in vederea realizarii obiectivelor de dezvoltare a judetului Braila, in concordanta cu liniile strategice europene, nationale si regionale.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 37 de luni de la semnarea contractului de finantare, începând cu data de 11 decembrie 2018. Manager de proiect a fost Valentina Filote.

Exit mobile version