CJ Brăila a aprobat delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a stației de sortare și a stației de tratare mecano-biologică Vădeni și a stației de transfer Însurăței, precum și a depozitului ecologic și stației de sortare Ianca

În cadrul ședinței Consiliului Județean din 26 septembrie, unul dintre proiecte a fost aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila în vederea exercitării drepturilor Unității Administrativ Teritoriale Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, in calitate de delegatar, in cadrul contractelor de delegare a gestiunii aferente proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”.

Consilierul PNL Alexandru Bucălău a întrebat care este motivul pentru care se face această delegare, existând suspiciuni că se vrea fuga de răspundere a conducerii CJ Brăila. Bucălău a spus că întraadevăr Consiliul Județean poate face acest lucru, dar nu este și obligat să o facă.

Cea care a fost pusă să răspundă la această întrebare a fost directorul executiv al Direcției administrație publică, contencios, Mioara Duțu. Aceasta a precizat că peste tot în țară, unde este un astfel de sistem de colectare a deșeurilor, s-a procedat similar, dar nu a dat mai multe amănunte.

Unitătile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în conditiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asocialiei, să exercite, în numele și pe seama lor, atributiile, drepturile și obligatiile prevăzute în Legea 51/2006.

Președintele CJ Brăila a supus apoi proiectul la vot, iar acesta a trecut cu 21 de voturi ”pentru” și 10 ”abțineri”, ale consilierilor PNL.

Exit mobile version