Cinci localități din Brăila ar putea beneficia de cadastrare gratuită

Cinci comune din judeţul Brăila sunt incluse în procedura de licitaţie deschisă iniţiată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetăţeni şi se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul privind achiziţia de servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).

Cele 5 localităţi din judeţul Brăila pentru care au fost demarate procedurile de atribuire sunt: Romanu, Surdila Găiseanca, Vișani, Jirlău și Șuțești.

Exit mobile version