Centru de Creație Brăila organizează Olimpiada Meșteșuguri Artistice Tradiționale- Faza Județeană

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila și  Inspectoratul Școlar Județean Brăila organizează în data de 16 mai 2024, începând cu ora 14:00, Olimpiada Meșteșuguri Artistice Tradiționale- Faza Județeană, o  întrecere educativă care urmărește conștientizarea elevilor asupra valorilor civilizației populare românești.

Scopul întrecerii este de a educa și conștientiza elevii asupra valorilor perene ale culturii și civilizației populare, de a dezvolta talentul și aptitudinile celor care, cu pasiune, se apleacă asupra acelor valori, urmărind dezvoltarea abilităților practice de a produce valori de artă populară autentică.

Olimpiada se adresează copiilor cu vârste între 6 și 18 ani, care se manifestă prin instrucția și educația primită în familie sau la școală, ca adevărați creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meșteșugului artistic tradițional, ai specificului artizanal din satul de origine, având calități, dexteritate tehnică și simț artistic propriu unui artist autentic provenind din mediul rural, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din școli sau cluburile elevilor din mediul rural sau urban, precum și echipelor selectate în prealabil la faza pe unitate de învățământ, club sau palat al copiilor și elevilor.

În cadrul Olimpiadei, participanții vor dovedi că sunt adevărați maeștri ai artei tradiționale. Acțiunea se va desfășura la sediul Centrului Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, din Piața Traian, nr 2 și va fi transmisa live, pe pagina de facebook a organizatorului, Centrul.de.Creatie.Braila.

Exit mobile version