Cele mai multe sesizări adresate către ITM Brăila au fost pentru drepturi salariale neacordate

Campanie a ITM

Campanie a ITM

În ședința Comisiei de Dialog Social desfășurată marți, 5 decembrie, ITM Brăila a prezentat o informare a activităților desfășurate în primele 10 luni din anul 2023. Potrivit acestei informări, au fost efectuate aproape 2000 de controale și au fost soluționate un număr de 353 de sesizări.

Conform acestei informări, au fost efectuate un număr de 858 controale în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind aplicate 1208 sancțiuni, în valoare totală de 258000 lei. În domeniul relațiilor de muncă, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2023 au fost efectuate 1102 controale și s-au aplicat 661 sancțiuni, în valoare totală de 2.104.400 lei, din care 1 .550.000 lei pentru muncă nedeclarată.

În perioada ianuarie-octombrie 2023 au fost înregistrate un numar de 365 sesizări, din care au fost soluționate un număr de 353. Majoritatea sesizărilor înregistrate, respectiv 90 %, fac obiectul problematicii relațiilor de muncă. Aspectele semnalate au fost in mod deosebit cu privire la nerespectarea de către angajatori a drepturilor derivând din calitatea de angajat.

Din analiza celor semnalate rezulta că, in functie de problematică, ca ponderi, acestea se refera la drepturi salariale neacordate -28%; muncă nedeclarată -19%, compensare concedii de odihnă – 9%, ore suplimentare -3%, plata concediilor medicale -2%, timp de lucru -2%, alte aspecte -37%.

În funcție de profilul de activitate al angajatorului, petițiile au vizat următoarele domenii: 5,0 % pază; 5,0 % agricultură; 5,0 % baruri, restaurante; 10,0 % transporturi; 2,0 % comerț; 5,0 % construcții; 63,0 % alte domenii.

Pentru soluționarea sesizărilor înregistrate au fost inițiate controale la agenții economici, prin verificarea documentelor urmărindu-se toate aspectele tematicii de control în domeniul relațiilor de muncă și dispunerea măsurilor în vederea înlăturării neconformităților constatate.

Pentru perioada ianuarie-octombrie 2023, au fost înregistrate 72 Contracte Colective de Muncă, din care:

Exit mobile version