Cele 6 posturi de la CS ”Dunărea” Brăila, ce va funcționa în subordinea CJ Brăila, mărul discordiei în ședința Consiliului Județean

În ședința CJ Brăila de marți, 30 mai, consilierii au aprobat 20 de voturi pentru și 7 abțineri organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila. Numărul total de posturi al aparatului de specialitate al Consiliului Județean și al instituțiilor înființate prin hotărâri al CJ Brăila (cu exceptia celor finanțate din bugetele locale din cadrul capitolelor bugetare « invatamant, asigurari si asistenta sociala », «sanatate», precum si capitolul «Cultura»- institutiile si companiile de spectacole sau concerte organizate in temeiul O.G nr.21/2007, indiferent de sursa de finantare ) este de 380 de posturi.

La acestea se adaugă 4 posturi pentru perioada postimplemetare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile si 1 post pentru perioada de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Astfel, numărul de posturi este repartizat astfel:

Clubul Sportiv „Dunărea” a fost înființat în aprilie 2022 prin hotărâre a CJ Brăila și nu și-a început încă activitatea. Acesta urmează a fi finanțat din venituri proprii și din subvenții acordate din bugetul județean, iar bugetul acestuia va fi aprobat anual de către CJ. CS „Dunărea” urma să fie pentru început un club monosportiv, acesta urmând să preia patrimoniul, echipa și palmaresul HC Dunărea Brăila, care a fost și până acum susținută din bugetul județean.

CS „Dunărea” va fi condus de un Consiliu de Administrație din care vor face parte un director, trei consilieri județeni desemnați de CJ și un reprezentant al președintelui CJ Brăila. Pentru funcționarea acestei structuri sportive a fost propus un număr de 6 posturi, dintre care unul de conducere și 5 de execuție (2 la compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, achiziții publice, secretariat și 3 posturi la Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare competiții).

Consilierul PNL Alexandru Bucălău l-a întrebat pe președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac ce se are în vedere cu aceste posturi de la CS Dunărea. Chiriac a părut surprins de întrebare, neînțelegând inițial la ce se referea consilierul liberal. apoi a precizat că „este vorba despre viitorul club, care o să îl punem în funcțiune în momentul în care vom avea toate datele”

Întrebat de consilierul liberal dacă aceste posturi vor fi bugetate, Chiriac a răspuns:

„Nu, nu, nu-s bugetate. Nu sunt scoase la concurs, vor fi scoase în momentul în care va intra în vigoare cu toate drepturile depline. Plus că toate posturile, din câte știu eu, sunt blocate. Nu scoatem absolut nimic la concurs până la finalul anului”.

„Mi se pare că pentru cheltuirea banului public se găsesc soluții, dar pentru investiții nu se găsesc soluții. Din acest motiv noi ne vom abține la acest proiect.” a replicat Alexandru Bucălău

„Nu știu despre ce vorbiți dvs despre investiții, cred că aveți Alzheimer!”, a replicat președintele CJ, care neavând la îndemână explicații pertinente și la subiect a trecut la arma ”jigniri”.

Exit mobile version