Cătălin Canciu despre îmbunătățirea activității ISJ Brăila în perioada august-decembrie 2023

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural din 15 februarie, inspectorul școlar general Cătălin Canciu a prezentat modul de realizare a măsurilor prevăzute în Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 4/17.08.2023 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului Școlar Județean Brăila în perioada august-decembrie 2023”.

Canciu Cătălin, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Brăila a precizat că în urma aplicării acestui program, în perioada 16 august -6 septembrie, au fost verificate toate unitățile de învățământ din județul Brăila, respectiv 240 de școli. În urma controlului s-au constatat o serie de nereguli în ceea ce privește pregătirea clădirilor în care se desfășoară procesul educativ. Neregulile constatate au fost comunicate și s-a stabilit ca termen de remediere începutul anului școlar 2023-2024.

De asemenea, au fost selectați 220 de metodiști prin care s-a constituit echipa de metodiști, au fost formate 2975 de cadre didactice prin programul de formare continuă avizat și acreditat de Casa Corpului Didactic Brăila, s-au organizat cercuri pedagogice de specialitate, activități de mentorat pentru a veni în sprijinul profesorilor consilieri metodiști, vizite în unitățile școlare în care s-au înființat cabinete de asistență psihopedagogică, s-au întocmit rapoarte pe intervale de învățare de către toți consilierii școlari, s-a desfășurat consiliere individuală pentru 754 de elevi, 281 de părinți și 385 de cadre didactice.

Prin implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-a introdus Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar în urma căreia a fost aprobată suma de 18.890.506 lei la care se adaugă suma de 3.589.196 lei TVA pentru 28 de proiecte aprobate.

Canciu a mai precizat că la nivelul județului Brăila se derulează  41 de proiecte ERASMUS care se realizează în 14 unități de învățământ din județul Brăila.

Exit mobile version