Calendarul fiscal pentru luna mai

Calendarul fiscal pentru luna mai

Calendarul fiscal pentru luna mai

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila a anunțat care sunt principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale aferente lunii mai 2019.

Astfel, principalele termene pentru declararea și plata obligațiilor fiscale în această lună sunt:

Miercuri, 8 mai 2019 – depunere formular 092 “Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”;

Vineri, 10 mai 2019 – depunerea declaraţiilor: 010 (“Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”) , 020 (“Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”), 070 (“Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”) si 700 (“Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”).

De asemenea, până la aceeaşi dată trebuie depus formularul 087 “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”.

Luni, 27 mai 2019, este termenul limită pentru:

Joi, 30 mai 2019 – depunerea formularelor: 394 ˝Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional˝ aferente perioadei de raportare precedente;

De asemenea, 30 mai 2019 este termenul limită până la care se pot depune situaţiile financiare aferente anului 2018 .

Calendarul obligaţiilor fiscale este un instrument de informare a contribuabililor cu privire la obligaţiile declarative aferente fiecărei perioade, ce poate fi descărcat de la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm

Exit mobile version