Actualitate

Cadastru gratuit pentru 29 de UAT-uri din județul Brăila

Cadastru gratuit pentru 29 de UAT-uri din județul Brăila

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate în acest an la licitație, 510 unități administrativ-teritoriale (UAT), care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Din județul Brăila sunt incluse 29 de UAT-uri.

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020, care are drept scop realizarea cadastrului general în 660 de UAT-uri rurale, până în anul 2023.

„În prezent, prioritatea ANCPI este realizarea cadastrului general în cele 660 de comune incluse în Proiectul major, dintre care 510 vor fi scoase la licitație în 2020. Pentru 300 de comune, aceasta va fi a doua procedură de atribuire, în condițiile în care prima dată fie nu a fost depusă nicio ofertă, fie ofertele au fost respinse. În acest context, vom organiza o serie de întâlniri de lucru atât cu reprezentanții autorităților locale, cât și cu firmele care furnizează servicii de înregistrare sistematică a imobilelor.”, a explicat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general al ANCPI.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Unul dintre criteriile prin care s-a făcut selecția localităților a fost cel al localităţilor care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României sau care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe. Un alt criteriu de selecție a fost cel al localităţilor în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
Din județul Brăila au fost selectate comunele: Berteștii de Jos, Chiscani, Ciocile, Cireșu, Dudești, Frecăței, Gropeni, Jirlău, mărașu, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Romanu, Roșiori, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Șuțești, Stăncuța, Tichilești, Traian, Tudor Vladimirescu, Ulmu, Vădeni, Victoria, Vișani și Zăvoaia. Dintre acestea, cele mai mari suprafețe le au comunele Frecăței – 42.977 ha, Mărașu – 37.152 ha și Stăncuța – 21.708 ha.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •